Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam: HANDOLA Retail & Export
 • Website: www.handola.nl
 • Vestiging: P. Brugmanstraat 8, 8701BG, Bolsward
 • KvK-nr: 63866927
 • BTW-nr: NL001453143B05
 • E-mail Adres: Klantenservice (at) foodfromholland .eu

handola logo 2

Privacybeleid

 • 1. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
 • 2. Food From Holland staat garant voor maximale discretie ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens.
 • 3. Uw creditcard gegevens worden niet door ons opgeslagen en komen dus ook niet in ons bezit. Deze gegevens worden versleuteld (t.b.v. maximale beveiliging) verstuurd naar de payment service provider. Uw financiële gegevens zijn dus uitsluitend bij de payment service provider bekend en worden uitsluitend gebruikt om de betaling van de bestelling uit te voeren.
 • 4. Indien u ons een verzoek stuurt met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, kunt u uw gegevens inzien of desgewenst laten verwijderen.

 

Onze Prijzen

 • 5. Alle bedragen zijn gesteld in Euro’s.
 • 6. De prijzen van alle producten zijn exclusief Nederlandse BTW.(9% & 21%)
  – 6.1 Bestellingen die bestemd zijn voor landen buiten de Europese Unie ‘Eur3 & Wereld’ bedraagt het 0% tarief.
 • 7. Het totaalbedrag van uw bestelling is inclusief de verwerking van de order.
 • 8. Voor iedere bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt expliciet vermeld op de website in de winkelwagen. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, het totaalgewicht van de bestelling en de verzendwijze. Alle kosten voor de verzending en aflevering zijn voor uw rekening.

 

De Betaling

 • 9. Food From Holland zal uw bestelling verwerken nadat wij uw betaling hebben ontvangen via onze diverse betaalmethoden. De verwerking duurt meestal 1 tot 3 werkdagen. Betaald u via creditcard dan kan de orderverwerking langer duren als normaal.
 • 10. U kunt uw bestelling uitsluitend betalen per iDEAL, Over-Boeking, Sofort, Bancontact, Belfius of Creditcard. Alle betaal transacties verlopen via Mollie B.V. ‘Payment Service Provider’ … uitsluitend Bank-Overboeking is een betaalmogelijkheid via Food From Holland zelf. Uw betaling verloopt rechtstreeks via uw Bank tot de Bank van Food From Holland. (KNAB Bank)

 

Orderbevestiging

 • 11. Van elke bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierop staan alle producten, de prijzen per product, verzendkosten en de totaalprijs vermeld. Tevens ziet u hier het adres waar de bestelling bezorgd zal worden.
 • 12. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • 13. Mochten producten niet meer leverbaar zijn dan zal Food From Holland deze vervangen door een vergelijkbaar product. Bij sterke afwijking wordt dit vooraf aan u gemeld per e-mail. U heeft dan de keus of u een vervangend product toegestuurd wilt hebben of dat u het bedrag van dit product terug betaald wilt hebben.

 

Pakket Verzending

 • 14. Food From Holland zal wanneer de betaling van de bestelling binnen is al het mogelijke doen om de bestelling binnen 2 werkdagen af te leveren bij PostNL/DPD/DHL. Food From Holland is echter niet aansprakelijk voor vertraging die veroorzaakt wordt door overmacht of doordat producten niet per direct leverbaar zijn.
 • 15. Food From Holland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat de bestelling door PostNL/DPD/DHL is geaccepteerd.
 • 16. PostNL/DPD/DHL zal de bestelling afleveren op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure is aangegeven.
 • 17. PostNL/DPD/DHL geeft een indicatie van de verzendduur. Deze is afhankelijk van het land van bestemming en van de door u gekozen verzendwijze. De verzendduur kan in sommige gevallen oplopen tot 30 werkdagen. Food From Holland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van deze verzendduur.
 • 18. U bent zelf verantwoordelijk voor importheffingen in het land van bestemming. Food From Holland heeft hier geen controle over. Bij vragen kunt u contact opnemen met het douanekantoor van uw land.
 • 19. Food From Holland zal zich bij de levering houden aan de Incoterms en levert volgens de DDU-normen. Dit zijn wereldwijd erkende gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden voor internationale transacties van materiele goederen. Dat wil zeggen dat Food From Holland levert aan huis en dat u verantwoordelijk bent voor het importeren van de producten.

 

In Ontvangst Nemen

 • 20. Indien u niet staat bent op de goederen tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, is Food From Holland niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de producten.
 • 21. Indien u weigert de producten in ontvangst te nemen of indien u de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangst name niet opvolgt, zullen extra kosten voor opslag van de producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor uw rekening zijn.
 • 22. Zodra u de bestelling in ontvangst heeft genomen, doet u er goed aan de inhoud te controleren. Eventuele schade aan de producten of afwijkingen van de bestelling, moet u binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk doorgeven aan: klantenservice (at) foodfromholland .eu met vermelding van de gegevens op de pakbon. Hierbij moet u ook duidelijk vermelden om welke producten het gaat en wat de gebreken zijn. Op deze manier kan Food From Holland zich optimaliseren met betrekking hebbende; de wereldwijde levering van de aangeboden Hollandse producten.
 • 23. Zodra de bestelling juridisch en/of feitelijk aan u is geleverd, is Food From Holland niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde producten.

 

Herroepingsrecht

 • 24. U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. We nemen de bestelde producten dan zonder meer terug en retourneren het betaalde bedrag exclusief de bezorgkosten*. De annulering en het retour sturen van uw bestelling, moet u wel schriftelijk per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij brengen administratiekosten in rekening á 0,99 cent. (*Dit geldt niet voor producten die opengemaakt dan wel beschadigd zijn.)
 • 25. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

 

De Garantie

 • 26. Food From Holland garandeert dat uw bestelling aan de gebruikelijke kwaliteit voldoet. De bestelde producten worden met grote zorg behandeld en ingepakt.
 • 27. Mocht er tijdens het transport schade zijn ontstaan, dan zal Food From Holland een onderzoek in stellen bij de transporteur.
 • 28. Mocht de schade aan de producent te wijten zijn, dan zal Food From Holland het beschadigde product vervangen. Indien het niet mogelijk is het beschadigde product te vervangen, dan zal Food From Holland de aankoopprijs van het product terugbetalen.
 • 29. De garantie vervalt indien:
  1. de houdbaarheidsdatum (of ‘datum consumeren voor’) op het desbetreffende product verstreken is;
  2. de schade veroorzaakt is door oneigenlijk of onverstandig gebruik;
  3. u of anderen het product heeft geopend of zonder schriftelijke toestemming van Food From Holland heeft geprobeerd te wijzigen.
 • 30. Indien een product gebreken vertoont die niet direct zichtbaar zijn, moet u dit binnen 2 dagen na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen de garantieperiode van het product melden aan: klantenservice (at) foodfromholland .eu Hierbij dient u ook voorwaarde 24 in acht te nemen. Indien de garantietermijn verstreken is, mag Food From Holland de kosten voor terugname, vervanging aan u in rekening brengen. Indien u beschadigde producten wilt retourneren, kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van Food From Holland

 

Aansprakelijkheid

 • 31. Indien de producten die Food From Holland heeft geleverd beschadigd zijn, dan is de aansprakelijkheid van Food From Holland jegens u beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
 • 32. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of schuld van Food From Holland of een ondergeschikte..
 • 33. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw productkeuze. Food From Holland is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

 

Bij Overmacht

 • 34. Noch Food From Holland, noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • 35. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Food From Holland geen invloed kan uitoefenen, die echter FoodFromHolland verhinderen haar verplichtingen na te komen.
 • 36. Food From Holland behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven, intreden nadat Food From Holland haar verplichtingen had moeten nakomen.

 

Geschillen

 • 37. De rechter in de vestigingsplaats van Food From Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Food From Holland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Toepassenlijk Recht

 • 38. Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van Food From Holland en haar klanten van toepassing.

 

Copyrights

 • 39. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de programmatuur, teksten, logo’s en afbeeldingen, berusten bij Food From Holland en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.
 • 40. Food From Holland behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Toepassing Voorwaarden

 • 41. Voor alle bestellingen die u via Food From Holland doet, gelden deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • 42. Food From Holland kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig bij uw eerstvolgende bestelling. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.
 • 43. De Nederlandse taal profileert boven alle andere vertalingen van onze Algemene Voorwaarden.

 

© FoodFromHolland.eu – Algemene Voorwaarden